บาตรแสตนเลส

รหัสสินค้า: บาตรแสตนเลส  8 นิ้ว

ประเภทสินค้า:  บาตรแสตนเลส ขอบเรียบ พร้อมสายสะพาย+ฐานรองบาตร

ขนาด:  8 นิ้ว  ผ้าหุ้มบาตรมีสีราชทาน แก่นบวร

 *บาตรพระคุณภาพ สวยงาม คงทน

ราคาขาย 1,200 บาท
จำนวน:
Visitors: 222,581