สมัครสมาชิกสะสม Points

 

     

 

เงื่อนไขการสะสมพอยท์ ร้านมีดีสังฆภัณฑ์

 • ทุก 50 บาท (หลังหักส่วนลดและค่าจัดส่ง(ถ้ามี)) จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • เศษของยอดซื้อในแต่ละครั้ง/ใบเสร็จ ไม่สามารถนำมารวมเพื่อแลกคะแนนได้
 • คะแนนสะสมนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะสมาชิกตามชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัทพ์มือถือที่ใช้สมัครสมาชิกกับทางร้านมีดีสังฆภัณฑ์เท่านั้น
 • คะแนนสะสมนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน/ขายเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี (นับตามปีปฏิทิน) คะเนนสะสมจะหมดอายุลงภายใน 3 ปีโดยนับตามปีปฏิทินเป็นหลัก เช่่น ท่านสมาชิกได้รับคะแนนสะสมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่่ 9 มีนาคม 2561 คะแนนที่ได้รับจะหมดอายุในวันที่่ 31 ธันวาคม 2563
 • ยกเว้นสังฆทานชุดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ บรรจุภัณฑ์ถุงตาข่ายทุกขนาด(ทั้งราคาปลีกและส่ง)   ไม่เข้าร่วมรายการรับคะแนนสะสม (Points)
 • Birth Day Bonus รับคะแนนพิเศษ 2 เท่าช่วงเดือนเกิด (ทางร้านจะสะสมคะแนนพิเศษให้เมื่อมีการชำระเงินในช่วงเดือนที่เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) โดยใช้เดือนเกิดที่ท่านระบุสมัครสมาชิกกับทางร้านมีดีสังฆภันฑ์ในครั้งแรกเท่านั้น (โดยใน 1 ปีปฏิทินรับคะแนนพิเศษ Birth Day Bonus ได้ 1 ครั้ง/ 1ใบเสร็จเท่านั้น)
 

เงื่อนไขการรับและแลกคะแนนสะสม (Points)

 • เมื่อท่านซื้อสินค้า(ยกเว้นสินค้าที่ไม่ร่วมรายการรับคะแนนสะสม) ครบทุก 50 บาท จะได้รับคะแนนสะสม   1 คะแนน ทุก 50 คะแนน มีค่าเท่ากับ 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด เมื่อซื้อสินค้าที่่ร้านมีดีสังฆภัณฑ์ (www.meedeeshare.com) (คะแนนสะสมจะหมดอายุภายใน 3 ปี โดยนับตามปีปฏิทินเป็นหลัก เช่่น ท่านสมาชิกได้รับคะแนนสะสมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่่ 9 มีนาคม 2561 คะแนนที่ได้รับจะหมดอายุในวันที่่ 31 ธันวาคม 2563)
 • การรับคะแนนสะสม (Points) ท่านต้องสมัครสมาชิกกับทางร้านมีดีสังฆภัณฑ์ ด้วยเบอร์โทรศัทพ์มือถือเท่านั้น หากท่านไม่สมัครสมาชิกจะไม่สามารถรับคะแนนสะสม และแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ และจะหมดสิทธิ์รับคะแนนสะสมภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว
 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

 • รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า เมื่อซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปและชุดผ้าไตรจีวรเท่านั้น (ไม่รวมชุดสังฆทานตักบาตรอาหารแห้ง, ถุงตาข่ายทุกขนาด และ สินค้าเครื่องไทยธรรมต่างๆ ที่ซื้อนำไปจัดเอง) ในช่วงเดือนเกิด ทางร้านจะสะสมคะแนนพิเศษให้เมื่อมีการชำระเงินในช่วงเดือนที่เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) โดยใช้เดือนเกิดที่ท่านระบุสมัครสมาชิกกับทางร้านมีดีสังฆภันฑ์ในครั้งแรกเท่านั้น (และขอสงวนสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษ 2 เท่า โดยใน 1 ปีปฏิทินรับคะแนนพิเศษ Birth Day Bonus ได้ 1 ครั้ง/ 1 ใบเสร็จและยอดซื้อไม่เกิน 10,000 บาท (หลังหักส่วนลดและค่าขนส่งแล้ว) สำหรับส่วนที่เกินจะได้รับคะแนนสะสมปกติ
 • โดยท่านสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า Birth Day Bonus หลังจากทางร้านตรวจสอบเดือนเกิดของท่านสมาชิกถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 2 วันหลังการชำระเงิน
Visitors: 219,452