ที่กรวดน้ำ แจกันทองเหลือง

ของใช้ทองเหลือง เช่น พาน แจกัน ที่กรวดน้ำ กระถางธูป และของใช้อื่น ๆ ร้านมีดีสังฆภัณฑ์ มีจำหน่ายตามขนาดที่นิยมใช้ในงานพิธีต่าง ๆ 

มีจำหน่่ายทั้ง  แบบทองเหลืองแท้  และ  พลาสติกเคลือบสีทอง 

 

@ สอบถามรายละเอียด  ID Line : MD6469   โทร. 092-9056469

Visitors: 220,778